Satsa på rekrytering av ekonomer

Vet du att du kan rekrytera ekonomer? Hos Klara Consulting finns det en tjänst som är just rekrytering av ekonomer. De agerar som ett slags rekryteringsföretag kan man säga och de kan hjälpa dig  med att få fram rätt person på rätt plats. De kan ta hand om hela processen från att annonsera till att intervjua och anställa. Det som de kan göra är bland annat:

  • Behovsanalys
  • Kandidatmatchning
  • Intervjuer
  • Referenstagning

Överväger du att rekrytera en ekonom?

Vid rekrytering av ekonomer kan det vara klokt att dra nytta av professionell hjälp för processen. Det är trots allt en omfattande uppgift att genomföra en lyckad rekrytering. Väljer du att ta hjälp av Klara Consulting så blir det mycket enklare! De ser även till att följa upp varje rekrytering för att se att alla parter trivs på bästa sätt.

Utöver att Klara Consulting kan hjälpa till med rekrytering av ekonomer så har de även rekrytering inom lön, HR, sälj och marknad.

Få hjälp med det ekonomiska

Alla företag behöver ha någon som lägger fokus på det ekonomiska. Det kan vara då att du rekryterar en egen ekonom, eller att du väljer att låta en redovisningsbyrå hjälpa dig. Hos Klara Consulting finns det även så att du kan få hjälp direkt av dem inom redovisning, bokföring, revision med mera. Det är upp till dig om du föredrar att anställa en egen ekonom eller ta in extern hjälp via en redovisningsbyrå. Vill du läsa mer om rekrytering eller mer om vad Klara Consulting har för tjänster att erbjuda, besök då deras sida.